Diversiteit & inclusiviteit

Iedereen hoort erbij. Iedereen verdient het om beoordeeld te worden op zijn of haar kwaliteiten. Iedereen verdient een eerlijke kans. Dat vat volgens Asito de termen diversiteit en inclusiviteit samen. En dat is ook de filosofie die wij aanhangen.


Diversiteit

Diversiteit maakt bedrijven beter. Door het samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, verschillende culturen, met verschillende overtuigingen en ideeën, wordt een organisatie niet alleen interessanter, maar ook meer succesvol. Daar zijn we van overtuigd. Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Iedere dag zien we de meerwaarde van deze diversiteit van karakters. Deze boodschap willen we graag uitdragen. Via het Nationaal Integratiediner laten we, intern en extern, zien hoe interessant het is om mensen uit een andere cultuur beter te leren kennen. Het Nationaal Integratiefonds doet onderzoek naar de werkzame ingrediënten van succesvol integratiebeleid op de werkvloer. Met deze projecten draagt Asito bij aan integratie, aan diversiteit, aan een leuker Nederland. We nodigen iedereen uit mee te doen!


Nationaal Integratiediner

Bij het Nationaal Integratiediner koken mensen van verschillende achtergronden voor elkaar en eten ze gezamenlijk. Zo leren ze elkaar en elkaars cultuur beter kennen. Het Nationaal Integratiediner is een feestje om te organiseren of om voor uitgenodigd te worden, iedereen mag meedoen. Lekker eten is de basis. Maar de achterliggende gedacht is groter.

Verschillen tussen mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen. Daar heeft iedereen baat bij. Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter maken: niet polariseren, maar samenwerken. De succesformule luidt dan ook:

Het verbinden van mensen + het vieren van verschillen = het benutten van kansen.

Ook meedoen? Blokkeer dan alvast de tweede donderdag van oktober in je agenda en vier het Nationaal Integratiediner! Meer informatie vindt u op 

www.nationaalintegratiediner.nl


Nationaal Integratiefonds

Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is door Asito en de andere bedrijven van ADG dienstengroep opgericht om dit onderzoek te faciliteren.

Het Nationaal Integratiefonds zamelt geld in om wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer mogelijk te maken. Hiertoe gaan wij in gesprek met het bedrijfsleven om uitdagingen te inventariseren en mogelijke onderzoeksvraagstukken te verzamelen. Meer informatie vindt u op 

www.nationaalintegratiefonds.nl


Inclusiviteit

Iedereen heeft kwaliteiten. Als het je lukt om de kwaliteiten van een persoon te ontdekken en te benutten, voeg je niet alleen waarde toe aan je organisatie, maar ook aan het leven van de persoon in kwestie. Er zijn vele termen in omloop: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, SROI (Social Return On Investment), mensen met een beperking. Wij gebruiken de term inclusiviteit. Dit laat zien dat iedereen een kans verdient om zijn of haar kwaliteiten te tonen. Deze filosofie is een onlosmakelijk onderdeel van de Asito-organisatie. Niet omdat het moet, maar omdat het bij ons past. Asito heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Hiermee laten organisaties zien welke inspanningen zij doen om iedereen een kans te geven. Ook is Asito een van de eerste ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Hieraan gekoppeld is onze doelstelling om in drie jaar tijd van 1.000 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit aantal is inmiddels bereikt.


Prestatieladder Socialer Ondernemen

Dertig vestigingen en het hoofdkantoor van Asito hebben de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Dit past in het streven om uiterlijk in 2017 alle 50 vestigingen op de hoogste trede gecertificeerd te hebben. De PSO geeft werkgevers inzicht in de mate waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen in de organisatie.

Inclusief ondernemen is een van de speerpunten van Asito. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen. De PSO helpt ons structuur aan te brengen in dit streven. Ook kunnen we aan de hand van de PSO aan andere organisaties uitleggen wat we precies doen op dit vlak. We willen namelijk ook andere organisaties stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven.


Charter Diversiteit

Asito tekende in 2015 het Charter Diversiteit en zegde toe in drie jaar tijd bij 1.000 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen. In 2015 vielen 525 mensen binnen de verschillende doelgroepen, waarmee Asito voor ligt op haar eigen sociale doelstelling.

De duizend mensen die Asito in drie jaar tijd in dienst wil nemen, zijn onder meer WSW’ers, Wajongers en bijstandsgerechtigden. Ruim 300 leidinggevenden worden getraind in het op een juiste manier begeleiden en motiveren van de nieuwe werknemers. Sommige mensen hebben heel veel behoefte aan structuur. Hun kracht ligt niet in het zelf invullen van hun werkdag, zij werken beter met een vaste dagindeling. Een ander voorbeeld is dat wanneer iemand lang uit het arbeidsproces is geweest, hij of zij moeite zal hebben om weer in het ritme te komen. Allemaal zaken die je als leidinggevende moet weten om er goed op te kunnen inspelen. Wij willen laten zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarbij kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen, niet naar wat ze niet kunnen.

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito

Asito bedrijfsfilm