Taal is geen taboe

In januari 2015 heeft Asito het Taalakkoord getekend met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee belooft Asito zich aan de doelstelling te houden om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken. Hans van Leeuwen, HR-directeur van Asito: “Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Voor hen is het beheersen van de Nederlandse taal niet alleen essentieel om hun werk goed te kunnen doen, maar ook om succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor Nederlandse Asitomedewerkers.”


Bij Asito kunnen alle medewerkers een taaltraject doorlopen. Medewerkers die beginnen aan een taaltraject worden aan de hand van een niveaubepaling ingedeeld in verschillende groepen. Iedere groep heeft lessen op basis van het niveau van de groep. De lesstof is gelinkt aan de praktijk en aan Asito’s praktijk. Alle vier de aspecten van taal komen tijdens de lessen aan bod, luisteren; spreken; lezen; en schrijven. Diana Krebbexk: “De leerlingen leren zelf allerlei zaken te regelen, om het dagelijks leven wat makkelijker te maken. Ze begrijpen opdrachten beter, zijn beter verstaanbaar op werk, maar ook bij de dokter of bij de bank. Daardoor vergroot de taalopleiding de maatschappelijke positie en het zelfvertrouwen van deelnemers.”

Geen taboe
Op laaggeletterdheid rust een taboe. Asito wil dit taboe doorbreken door: één medewerkers te helpen; en twee door het meer bespreekbaar te maken. Asito hoopt met de taalopleiding de beheersing van de Nederlandse taal en het zelfvertrouwen van medewerkers te vergroten, zodat communiceren zowel op de werkvloer als privé makkelijker is. 

Recente medewerkersberichten

 • ROC van Twente diplomeert Asitomedewerkers

  2 maart 2017

  Uitermate vrolijk, opgelucht en trots zijn de 17 net gediplomeerde medewerkers van Asito. Precies een jaar geleden startte voor hen de...


 • 2200 Asitomedewerkers volgen opleiding

  24 oktober 2016

  Asito wil mensen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Eén van Asito’s kernwaarden is vakmanschap. Om deze twee dingen te...


 • Prestatieladder Sociaal Ondernemen

  24 oktober 2016

  “Wanneer we denken aan iemand met een beperking, wordt er vaak gekeken naar wat diegene niet kan. Kijk naar wat mensen wél kunnen. Ieder...

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito