Asito heeft 13 nieuwe PSO-ambassadeurs

“Wanneer we denken aan iemand met een beperking, wordt er vaak gekeken naar wat diegene niet kan. Kijk naar wat mensen wél kunnen. Ieder mens heeft een specifieke set aan skills en ieder mens doet er toe.” Yuri Starrenburg, bestuurder PSO-Nederland.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontstaan vanuit de observatie dat een stempel, zoals Wajong, er vaak toe leidt dat het moeilijker is om aan een baan te komen, terwijl deze persoon wél de juiste kwaliteiten heeft. Starrenburg: “Neem mensen met een visuele beperking, over het algemeen genomen hebben ze een beter geheugen en kunnen ze bijvoorbeeld geluidstapes veel sneller afluisteren. Ook kunnen ze aan de telefoon de vraag achter de vraag beter horen. Sommige bedrijven kunnen hier dan juist hun voordeel mee doen.”

PSO-ambassadeurs
Dertien Asitomedewerkers mogen zich sinds kort PSO-ambassadeurs noemen. De medewerkers hebben onlangs een speciale workshop ontvangen van PSO-Nederland en mogen zich nu officieel PSO-ambassadeurs noemen. Daarnaast zijn ze allen ervaringsdeskundigen op het gebied van mensen aannemen die binnen de PSO-doelgroep valt. Tijdens de workshop werd onder andere verteld over hoe de ambassadeurs klanten en relaties kunnen helpen om zich PSO te laten certificeren; waarom PSO-certificaten belangrijk zijn voor organisaties; en tips en tricks over succesvol sociaal ondernemen binnen een organisatie. Leonore Niemijer, specialist inclusiviteit Asito: “Sociaal ondernemen gaat verder dan de SR-verplichting. Een PSO-certificaat is een eenvoudig document dat laat zien hoe sociaal een bedrijf onderneemt.”

PSO-doelgroep
De PSO-doelgroep bestaat ongeveer uit dezelfde doelgroep als bij Social Return. Bij Social Return kunnen gemeenten echter afwijken en andere criteria hanteren. PSO heeft als doel meer uniformiteit en het definiëren van een “doelgroep” maakt daar maar een klein onderdeel van uit. Het gaat ze er ook om hoe een organisatie met deze personen omgaat; welk contract diegene heeft; welke begeleiding de persoon krijgt; en welke ondersteuning hij of zij krijgt. 

Inclusiviteit
Asito heeft inclusiviteit hoog op de agenda staan. Zo heeft Asito in 2015 de Charter Diversiteit ondertekend, met als doel binnen drie jaar van 1000 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking die afstand te verkleinen. Inmiddels is dat bij ruim 700 mensen gelukt. Ook is in 2015 het Taalakkoord getekend met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee beloofd Asito zich aan de doelstelling te houden om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken. In 2017 alle afzonderlijke vestigingen op de hoogste PSO-trede hebben. Inmiddels hebben 30 vestigingen de hoogste trede van het Prestatieladder Sociaal Ondernemen gehaald. 

16%200922%2013%20pso%20ambassadeurs
13 PSO-ambassadeurs

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito