Asito ontwikkelt de eind- en toetstermen voor de vliegtuigschoonmaak met de RAS.

Schoonmaak is een vak. Dat bewijzen de verschillende takken van schoonmaak. Schoonmaken in een ziekenhuis of schoonmaken in een vliegtuig is niet met elkaar te vergelijken. Er is sinds kort een speciale opleiding vliegtuigschoonmaak. Schoonmaakkrachten die de opleiding volgen doen de Basisvakopleiding Schoonmaak inclusief de aanvullende module vliegtuigschoonmaak. Wim d’Hont, Duty Manager Asito: “De deelnemers zijn ontzettend enthousiast over deze training. Het is een mooie en formele bevestiging van hun expertise als vliegtuigschoonmaakkracht.” De opleiding is populair. De opleiding is populair; de zesde groep medewerkers is inmiddels geslaagd.

Groep geslaagde medewerkers

Extra speciaal aan de opleiding is dat de opleiding intern gevolgd wordt. Dit houdt in dat Asito medewerkers hun collega’s lesgeven. Deze medewerkers hebben hiervoor een Train-the-trainer opleiding gevolgd, en verzorgen ook de inleerdiensten voor nieuwe medewerkers. Asito heeft voor de opleiding een eigen opleidingsboek ontwikkeld. Het examen wordt door de RAS afgenomen. Samen met de RAS heeft Asito de eind- en toets termen ontwikkeld. De RAS heeft zelf examinatoren opgeleid. Wim: “Wij willen het signaal geven naar de klant en naar onze medewerkers dat er serieus wordt nagedacht over opleidingen van onze schoonmaakkrachten.

Het examen wordt afgenomen in een beschikbaar vliegtuig. Er is dus geen apart vliegtuig beschikbaar voor het examen. Het vliegtuig moet na het examen de lucht weer in kunnen. 

17%200626%20vlietguigschoonmaak
Daar hoort taart bij

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito