Asito vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

Tijdens de week van de Alfabetisering vraagt schoonmaakbedrijf Asito extra aandacht voor laaggeletterdheid. Samen met de Stichting Lezen en schrijven werd woensdag 5 september een themabijeenkomst over laaggeletterdheid gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd de nieuwe e-learning ‘Het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid’ gelanceerd. 

Hans van Leeuwen, directielid Asito: “Binnen Asito heerst een familiecultuur. Aandacht voor elkaar en eigen inbreng hebben is erg belangrijk. Daar is taal een belangrijk onderdeel van. We hebben binnen onze organisatie anderstaligen en laaggeletterden. Voor het functioneren van onze medewerkers is het belangrijk dat ze de Nederlandse taal machtig zijn. Daarom stimuleren wij dat onze mensen de Nederlandse taal begrijpen en het schrijven zich eigen maken”.

Ook vertelden ervaringsdeskundigen over hun ervaringen met laaggeletterdheid. Eén van hen is Veronica Diepenveen, taalambassadeur: “Vroeger, toen ik een klein meisje was, had ik al moeite met lezen en schrijven. Ik durfde hier, bang voor de reacties en uit schaamte, niet over te praten. Nu jaren later, heb ik mijn lees- en schrijfvaardigheid sterk verbeterd. Ik ben een ander mens geworden, ik hoef me niet meer te verstoppen.”

Momenteel zijn er binnen Asito twee groepen zogenoemde taalmaatjes opgeleid, in totaal 19 mensen verspreidt over heel Nederland. Een taalmaatje begeleidt medewerkers die niet goed Nederlands kunnen spreken en schrijven. Daarnaast laat Asito alle werknemers de taalmeter invullen, om te ontdekken hoe taalvaardig ze zijn en om ze bewust te maken van laaggeletterdheid.

Tijdens de bijeenkomst werd een nieuwe e-learning ‘Het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid’ gelanceerd. In de online cursus worden medewerkers meegenomen in het herkennen van laaggeletterdheid. Daarnaast worden tips gegeven over het bespreekbaar maken van laaggeletterd (op het werk).

Stichting Lezen & Schrijven was de hele dag aanwezig met een team 'Razende Reporters'. Ze maakten een video van de bijeenkomst, bekijk die video hier.

Op de foto: HR-directeur Hans van Leeuwen legt uit waarom Asito taal belangrijk vindt.

18%200906%20asito%20vraagt%20aandacht%20voor%20laaggeletterdheid
Asito vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito