Asito zet volgende stap naar volledige inclusiviteit

Schoonmaakdienstverlener gecertificeerd op hoogste niveau Prestatieladder Socialer Ondernemen

Asito wil een echt inclusieve onderneming zijn en dat uitstralen naar de buitenwereld. Dat Asito volledig gecertificeerd is op de hoogste PSO-Trede, Trede 3, is daarin de volgende stap. Voor Asito betekent de PSO het transparant maken van inclusiviteit binnen de organisatie en een kapstok om andere bedrijven mee te nemen in inclusief ondernemen. Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland over de certificering van Asito: “Vanaf de ontwikkeling van de PSO-Prestatieladder is Asito een zeer betrokken stakeholder. Inclusiviteit staat voorop en dat heeft zich nu vertaald in de uitmuntende score die Asito heeft behaald.”

Hans van Leeuwen, HR Directeur: “Het feit dat Asito, waarin alle 53 vestigingen van Asito opgenomen zijn, Trede 3 gecertificeerd is, zegt veel over het commitment van de gehele organisatie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie. Vooral het alom aanwezige draagvlak bij het lijnmanagement en de directe collega’s binnen Asito geeft ons als directie een trots gevoel.”

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument van TNO Delft om objectief vast te stellen hoe inclusief een bedrijf onderneemt. Om te meten hoe goed een bedrijf presteert wordt een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek gedaan. Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit: “We zijn enorm trots dat we de hoogste PSO-Trede behaald hebben. Hoewel we heel blij zijn met het kwantitatieve gedeelte, gaat het ons meer om het kwalitatieve gedeelte en wat inclusief ondernemen doet met de mensen in onze organisaties. Tijdens de audits ben ik  erg verrast hoe inclusiviteit leeft bij onze collega’s. De trots die gecreëerd wordt bij onze medewerkers door het werken met of begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Asito is onlangs begonnen met het bundelen van de inclusieve verhalen die de organisatie rijk is in een witboek over inclusief ondernemen. Om andere bedrijven aan te sporen mee te doen. Leonore: “We hadden al mooie verhalen verzameld in ons witboek, maar tijdens de audit en daarna kwamen er nog meer mooie verhalen naar boven.” 

Ruim voldoende

Asito is het eerste schoonmaakbedrijf dat volledig is gecertificeerd op de hoogste PSO-Trede. Hans van Leeuwen: “De afgelopen jaren heeft Asito van ruim duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze afstand weggenomen of verkleind. Inclusiviteit staat hoog op onze agenda. Dat dit nu ook blijkt uit de PSO-certificering, daar zijn we trots op. En dat met een percentage van 4.9%!” Het minimale percentage voor een bedrijf om de hoogste PSO-Trede te behalen is 3,7%. 

17%200627%20yuri%20starrenburg%20en%20hans%20van%20leeuwen
Asito zet volgende stap naar volledige inclusiviteit

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito