Eerste groep Taalmaatjes geslaagd

2,5 miljoen mensen in Nederland, van boven de 16, hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Twee derde van deze groep mensen heeft de Nederlandse afkomst. Eén op de negen mensen in Nederland is laaggeletterd. Dit betekent dat ze grote moeite hebben met taal, bijvoorbeeld met straatborden lezen, pinnen of solliciteren kan voor hen moeilijk zijn.

Asito heeft in 2015 het Taalakkoord getekend. Hieruit is het project “Taalmaatje worden binnen Asito” ontstaan. Een Taalmaatje begeleidt iemand op een coachende manier op het gebied van taal; zoals basisvaardigheden of taalthema’s zoals werk, financiën en ouderbetrokkenheid. 

Asitomedewerkers hebben een tweedaagse training gevolgd om Taalmaatje te kunnen worden. De eerste groep van Tien Asitotaalmaatjes is geslaagd. Ida van Nierop: “Iedereen verdient het om zich zelfstandig te kunnen redden in onze samenleving. Om hieraan een bijdrage te mogen leveren is heel bijzonder.”


Hulp

Als Taalmaatje word je gekoppeld aan iemand die hulp nodig heeft op het gebied van taal. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld hulp krijgen met het lezen van brieven van de gemeente of bij het volgen van een training. Asitomedewerkers kunnen zich als Taalmaatje opgeven om aan het project deel te nemen.

17%200626%20taalmaatjes%20website
Asitomedewerkers mogen zich officieel Taalmaatje noemen

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito