'Elk bedrijf kan inclusief ondernemen. Het is een keuze'

Als het om inclusiviteit en diversiteit gaat, loopt Asito graag voorop. We hebben medewerkers met meer dan honderd verschillende nationaliteiten in dienst, mannen en vrouwen, hoog- en laagopgeleiden, statushouders, laaggeletterden. In gesprek met MVO Nederland geeft HR-directeur Anton Witte een inkijkje in de manier waarop Asito aandacht heeft voor de mens. “Het gaat erom dat we al deze verschillende mensen een eerlijke kans bieden om zich verder te ontwikkelen.”

In 2018 won Asito de Award Diversiteit in Bedrijf in de categorie ‘grote bedrijven’. Volgens de jury vanwege de succesvolle inzet voor meer culturele diversiteit en voor medewerkers met een arbeidsbeperking. HR-directeur Anton Witte beaamt dat Asito inclusief ondernemen inmiddels zeer serieus neemt. “Een aantal jaar geleden kwam ‘diversiteit’ bij ons tot uiting in hier en daar een leuk project. Nu pakken we het veel professioneler aan. Diversiteit en inclusie krijgen structureel aandacht: onze inclusiviteitsmanager  en negen HR-managers op de werkvloer spelen een grote rol. Het feit dat we ons nu veel bewuster richten op inclusief ondernemen heeft ertoe geleid dat we significant meer vrouwen op managementposities hebben dan voorheen. En waar we vijf jaar geleden nog vijfhonderd mensen vanuit de Participatiewet een baan boden, zijn dat er inmiddels zestienhonderd.”

‘We maken ons er niet meer makkelijk vanaf’
Zestienhonderd mensen uit de spreekwoordelijke ‘kaartenbakken’ een baan bieden is geen sinecure, weet Witte. “Deze mensen hebben per definitie veel aandacht nodig. Geef je ze die onvoldoende, dan vallen ze uit. Voorheen dachten we in zo’n geval ‘dan nemen we wel weer een uitzendkracht’, maar zo makkelijk maken we ons er nu niet meer vanaf. Want los van het feit dat het enorm frustrerend is voor de mensen om wie het gaat, brengt dit ook schade toe aan onze bedrijfsvoering. Wij krijgen subsidie voor deze mensen en hebben onze hele organisatie eromheen gebouwd. Als ze dan uitvallen, werkt ons bedrijf verre van optimaal.”

Verhaal gaat onder de foto verder


Begin met een visie
De hamvraag is natuurlijk: hoe doe je dat dan, zorgen dat allerlei typen mensen hun plek vinden in het bedrijf en er van waarde kunnen zijn? Volgens Witte begint het allemaal met het ontwikkelen van een visie op diversiteit en inclusie. “Daarmee voorkom je dat het in de projectsfeer blijft hangen. Maak daar mensen voor vrij. Onze visie is bijvoorbeeld ‘iedereen verdient een eerlijke kans’. Daarnaast is het belangrijk om de juiste kennis binnen te halen. Zo is het cruciaal om te weten dat je mensen uit de zogenoemde ‘doelgroepen’ – statushouders, langdurig werklozen, mensen met analfabetisme of een relatief laag IQ – niet moet benaderen als uitzendkrachten die meteen aan het werk kunnen. Zij hebben er baat bij om rustig arbeidsritme op te bouwen. Bovendien zitten er binnen deze groep mensen natuurlijk grote verschillen. Voor statushouders is in het begin de Nederlandse taal een obstakel. Maar als ze die horde eenmaal genomen hebben, is het zaak om te kijken wat ze nog meer in hun mars hebben. Wellicht ook buiten je eigen bedrijf.”

Asito werkt op allerlei manieren aan het verder versterken van de inclusiviteit van de organisatie – en zelfs van de maatschappij. Zo stond toenmalig directielid Ron Steenkuijl in 2011 aan de basis van wat inmiddels uitgegroeid is tot het Nationaal Integratiediner, waarbij duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties voor elkaar koken en met elkaar eten. Met als doel: op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Asito heeft bovendien een Adviesgroep Diversiteit, om diversiteit en inclusie binnen het bedrijf voortdurend op de agenda te houden. In de adviesgroep zitten medewerkers uit alle lagen van de organisatie en met verschillende leeftijden, achtergronden, afkomst en interesses. De groep houdt onder meer gesprekken met de directie, waarbij in een veilige omgeving onvrede, advies, meningen en vragen over diversiteit binnen Asito geuit worden. “Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat een deel van de dingen die we doen, zoals ons taaltraject, nog niet bij iedereen bekend is.”

Optimistisch over nieuwe generatie
Witte is trots op de manier waarop zijn bedrijf werkt aan diversiteit en inclusie. Hij zou graag zien dat veel meer bedrijven er serieus mee aan de slag gaan. “Hoewel ik bij veel werkgevers de wil zie om mensen een kans te bieden, merk ik toch dat ze inclusief ondernemen vaak ingewikkeld vinden. Maar echt elk bedrijf kan het. Het is een keuze: ben je bereid er een succes van te maken?” Witte zet daarbij zijn kaarten in op de nieuwe generatie. “Zij hebben minder last van ingesleten beelden over bepaalde groepen mensen waarmee mijn generatie nog wel is opgegroeid. De wereld is nu veel opener. Je communiceert regelmatig met mensen van wie je niet eens weet hoe ze eruitzien."

Anton%20witte%20hr%20directeur%20asito
HR directeur Anton Witte

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito