Imago Blauwdruk Facilitaire Branche onderzoekt voorkeuren onder facilitair managers

‘Asito opnieuw meest bekende en meest overwogen aanbieder in de schoonmaakbranche’

Onderzoeksbureau Blauw deed onlangs wederom onderzoek naar de mentale positie van schoonmaakaanbieders onder facilitair managers bij bedrijven met meer dan 50 werknemers. Voor het onderdeel schoonmaak werden 239 respondenten bevraagd. Opnieuw kwam Asito als meest bekende en meest overwogen aanbieder uit het onderzoek.

Keuzemotief voor schoonmaakbedrijven

Het belangrijkste keuzemotief onder beslissers is dit jaar de betrouwbaarheid van de organisatie (59%); dit aspect stond vorige keer op de vierde plaats. Het hebben van vakdeskundig personeel komt nu op de tweede plaats, waar het voorheen op de zesde plaats stond. Het bieden van kwaliteit had in 2017 de eerste plaats maar het belang hiervan als keuzemotief is afgenomen (45% vs. 55% in 2017).

Met dertig procent spontane naamsbekendheid blijft Asito het meest bekende schoonmaakbedrijf onder de doelgroep. Dit betekent dat facilitair professionals zonder hulp de naam van Asito noemen als hen gevraagd wordt naar schoonmaakbedrijven. Dit percentage is met 3% gestegen ten opzichte van het onderzoek van twee jaar geleden. De geholpen naamsbekendheid, het antwoord op de vraag ‘kent u Asito’, is 86%. Ook daar scoort Asito als beste. Daarnaast wordt Asito als meeste overwogen door facilitair managers (22%). Kansen liggen voor Asito in de segmentatie die de organisatie doorvoert. Facilitair managers geven aan meer maatwerk en focus te verwachten van hun aanbieder. Asito heeft afgelopen jaar haar activiteiten in de zorg al gesegmenteerd in een divisie Cure en een divisie Care. Komende tijd zullen meerdere segmenten worden gelanceerd waarmee aan de vraag van de markt wordt voldaan.

Meer informatie:

Sander Haas – Asito – 0611079972

16%200504%20nieuwsberichten
Onderzoek positie schoonmaakaanbieders

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito