Staatssecretaris Klijnsma aanwezig bij opening eerste 30+ bedrijf van Nederland

Asito biedt SW’ers ontwikkeltraject om baankansen te vergroten

Het eerste 30+ bedrijf van Nederland, Asito Werkbedrijf Midden, opent maandag 6 februari officieel de deuren in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de nieuwe onderneming, onderdeel van schoonmaakconcern Asito, bestaat zelfs 50 procent van het vaste personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking. “Met Asito Werkbedrijf Midden willen wij het bewijs leveren dat commerciële dienstverlening goed kan samengaan met de juiste en noodzakelijke begeleiding van deze werknemers,” aldus Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito.


Asito, een voorloper op het gebied van inclusief ondernemen, is bijna een jaar bezig geweest met de oprichting van 30+ bedrijf Asito Werkbedrijf Midden. “Het is een ingewikkeld traject geweest. We hebben op een gegeven moment zelfs een aanbestedingsspecialist van de overheid ingeschakeld om ons juridisch te adviseren,” aldus HR-directeur Van Leeuwen. Met name de wijzen waarop gemeenten invulling geven aan de Wet Banenafspraak kan leiden tot verwarring en een struikelblok zijn voor bedrijven die inclusief willen ondernemen. Tijdens de officiële opening van Asito Werkbedrijf Midden, vindt hierover een rondetafeldiscussie plaats waar ook staatssecretaris Klijnsma aan deelneemt.

Overeenkomst begeleid werken
Bij de oprichting van Asito Werkbedrijf Midden is uiteindelijk gekozen voor een constructie waarbij de organisatie voorlopig een kleine kerngroep in dienst heeft waarvan de helft bestaat uit mensen met een SW-indicatie. Via sociaal werkvoorzieningsbedrijf Permar worden100 werknemers met een SW-indicatie gedetacheerd bij het 30+ bedrijf. Zij behouden hierdoor hun status als SW’er en daarmee de zekerheid van een uitkering. Dit geldt overigens ook voor de drie werknemers op de loonlijst. Doordat Asito voor hen een overeenkomst begeleid werken heeft gesloten met Permar lopen zij geen risico hun status te verliezen mochten zij in de toekomst werkloos raken.

Loopbaanbegeleiding
De 100 gedetacheerde SW’ers zijn inmiddels als schoonmaakkracht aan de slag bij meer dan 40 locaties in de regio. Asito en Permar werken samen om deze groep structureel te begeleiden op een dusdanige wijze dat zij hun kansen kunnen vergroten om ook in de toekomst aan het werk te blijven. Juist het willen bieden van een mate van loonbaanontwikkeling en daarmee de kans om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, heeft bij Asito de doorslag gegeven om niet te kiezen voor groepsdetachering via een joint venture. HR-directeur Van Leeuwen: “Wij willen onze nieuwe werknemers echt laten integreren en vinden dat dit wordt belemmerd door ze onder te brengen in een organisatie dat losstaat van ons eigen bedrijf. Je merkt nu al dat veel van de nieuwe medewerkers het heel motiverend vinden dat ze bij een bedrijf als Asito werken.” In de toekomst wil Asito dat het personeelsbestand voor minimaal 50 procent bestaat uit arbeidsgehandicapten en kansarmen en voor het overige uit reguliere medewerkers.

Keurmerk in de maak
Door onder andere PSO Nederland, belangenbehartiger voor de sociale werkvoorzieningen Cedris en TNO wordt momenteel gewerkt aan een keurmerk voor het 30+ bedrijf in Nederland. Dat wordt naar verwachting dit voorjaar geïntroduceerd. Asito Werkbedrijf Midden wil zodra het er is, dit keurmerk behalen.

17%200207%20permar
Staatssecretaris Klijnsma in gesprek met Asitomedewerkers

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito